Lektoriranje diplomskih - blog

Lektoriranje diplomskih - blog
 
 

Lektoriranje diplomskih nalog

Študentje morajo pri pripravi svojih diplomskih nalog slediti določenim pravilom, pogosto opredeljenim v obliki pravilnika o izdelavi diplomske naloge. Ker profesorji pri prebiranju diplomskih nalog ne želijo slovničnih napak, morajo študentje oziroma študentke pred oddajo diplomske naloge le-to še lektorirati. Lektoriranje diplomskih nalog lahko opravijo bodisi posamezni lektorji ali pa tudi agencije za lektoriranje. Študentje lahko za lektoriranje diplomskih nalog pogosto pridobijo dodaten popust pri ceni.

29.1.10 23:20

Letzte Einträge: Cene za lektoriranje diplomskih nalog

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL