Lektoriranje diplomskih - blog

Lektoriranje diplomskih - blog
 
 

Cene za lektoriranje diplomskih nalog

Cene za lektoriranje diplomskih nalog so pri večini lektorskih agencij nižje kot pa so cene za lektoriranje običajnih besedil. Vzrok je v količini - lektoriranje diplomskih nalog namreč rabi veliko študentov in študentk in tudi sama besedila so običajno kar dolga. Zato lektorske agencije ponujajo tudi precejšnje popuste, tipično je takšen popust 30%. Sama cena za lektoriranje diplomskih nalog tako znaša okoli 2,5 EUR na lektorsko stran, seveda pa lahko cene za lektoriranje odstopajo tudi močno navzdol pri nekaterih lektorskih agencijah.

Werbung


Lektoriranje diplomskih nalog

Študentje morajo pri pripravi svojih diplomskih nalog slediti določenim pravilom, pogosto opredeljenim v obliki pravilnika o izdelavi diplomske naloge. Ker profesorji pri prebiranju diplomskih nalog ne želijo slovničnih napak, morajo študentje oziroma študentke pred oddajo diplomske naloge le-to še lektorirati. Lektoriranje diplomskih nalog lahko opravijo bodisi posamezni lektorji ali pa tudi agencije za lektoriranje. Študentje lahko za lektoriranje diplomskih nalog pogosto pridobijo dodaten popust pri ceni.